SIILIN TARINA

Esittelemme vuoden 2015 Siilin tarinan pala kerrallaan maaliskuun aikana. Tule mukaan seuraamaan tarinaa ja kuulemaan tavoistamme tuottaa arvoa asiakkaillemme – maailmankuvastamme, taidoistamme ja ihmisistämme. Tarina kasvaa ja kehittyy joka päivä, niin kuin mekin.

Digitalisaatio on verrattavissa teollistumisen vallankumoukseen, mutta tapahtuu kymmenen kertaa nopeammin. Yrityksille digitalisaatio tarkoittaa liiketoimintojen digitoitumisen myötä toimialarajojen kaatumista. Muutosnopeus edellyttää kykyä nopeaan liiketoiminnan kehitykseen, kestävää kilpailuetua ei ole. Tuotteet palvelullistetaan, ja tuotteiden tärkeys pienenee. Palvelullistamisen perusarvoina ovat yhteinen arvontuotto (co-creation) ja läpinäkyvyys prosessiin.